Ammatillisen koulutuksen opiskelijoilla pitää olla oikeus erityisopettajaan

Ajankohtaista

Tiedote 9.4.2024

Hallitus kaavailee lakimuutosta, jolla päätettäisiin, että muukin opetushenkilöstö kuin erityisopettaja voisi antaa erityisopetusta ammatillisissa oppilaitoksissa. Tämä olisi toteutuessaan perustavalla tavalla opiskelijoita eriarvoistavaa, sillä silloin ammatillisen koulutuksen opiskelijoilla olisi heikompi oikeus erityisopetukseen kuin lukiolaisilla.

Opetus- ja kulttuuriministeriön esitysluonnoksen perusteella hallitus kaavailee lakimuutosta, jonka myötä muukin opetushenkilöstö kuin erityisopettaja voisi antaa erityisopetusta ammatillisessa koulutuksessa. Tämä käytännössä sementoisi lakiin nykyisen tilanteen, joka on seurausta puutteellisesta kelpoisuusasetuksesta.

– Toivon todella, että kysymys on vain valmistelussa tapahtuneesta virheestä. Olisi eri koulutusmuotojen kannalta epäreilua, jos nimenomaan ammatillisen koulutuksen opiskelijoilla ei olisi tarvittaessa oikeutta erityisopettajan antamaan erityisopetukseen, varsinkin kun lukiolaisilla tämä oikeus on, kansanedustaja Niina Malm toteaa.

Viime vuosina ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden tuen tarve on lisääntynyt ja opettajien kuormitus on kasvanut. Keskeytyneet opinnot ovat lisääntyneet. Samaan aikaan erityisopettajan antamaa tukea on vaihtelevasti saatavilla eri alueilla.

– Oppimisen tukea on uudistettava kaikilla koulutusasteilla niin, että oppilaat ja opiskelijat todella saavat tarvitsemansa tuen. Mennään kuitenkin pahasti metsään, jos uudistuksella käytännössä hyväksytään nykyiset ongelmat. Toivon todella, että hallitus seuraa tutkittua tietoa ja korjaa esitysluonnoksessa ilmenevät puutteet, Malm korostaa ja jatkaa, että usein ammatilliselle puolelle hakeutuu opiskelijoita, joilla on perusopetuksessa ollut vahva ja jatkuva tuki erityisopettajalta. Jos tämä muutos menee läpi, nämä vahvaan ja ammattitaitoiseen tukeen perusopetuksessa turvautuneet jäävät täysin tyhjän päälle ja vuosien panostus ja työ heidän opintopolkunsa sujuvoittamiseksi valuu hukkaan.  He tarvitsevat erityisesti vahvan tuen toiseen asteen nivelvaiheessa, jotta opinnot uudessa oppilaitoksessa lähtisivät hyvin etenemään.

Ammatillinen koulutus jää julkisessa keskustelussa helposti lapsipuolen asemaan.

– Ilman ammatillista toisen asteen koulutusta Suomeen ei mitenkään voida kouluttaa riittävää määrää eri alojen ammattilaisia. Hallituksen on ymmärrettävä paremmin ammatillisen koulutuksen arvo. Kaikenlaisille leikkauksille ja koulutuksen laadun heikentämiselle on laitettava stoppi, SDP:n varapuheenjohtaja Malm vaatii.

Niina Malm