Blogi: Alaikäisten tekemään väkivaltaan on puuttuttava juurisyihin pureutumalla

Alaikäisten tekemä väkivalta on puhuttanut Imatralla kuluvalla viikolla. Ja syystäkin. Väkivalta ei ole hyväksyttävää. Se ei ole hyväksyttävä keino ongelmien ja erimielisyyksien ratkaisemiseen tai itselle huomion hakemiseen. Väkivalta aiheuttaa uhrille aina inhimillistä kärsimystä, jonka vahingot voivat ulottua koko loppuelämän ajalle. Siksi väkivalta on yksiselitteisesti tuomittavaa ja tekoihin on puututtava välittömästi.

Valitettavasti väkivalta lasten keskuudessa on jo pitkään ollut tiedostettu ongelma, eikä kyse ole uudesta ilmiöstä. Kokemuksen ja tutkimusten valossa tiedämme, että väkivaltaa pystytään parhaiten ehkäisemään tunnistamalla juurisyitä, jotka voivat johtaa lapsen väkivaltaiseen käyttäytymiseen. Väkivallan juurisyihin puuttumalla voidaan ennaltaehkäistä mahdollisia väkivallantekoja ja muita häiriökäyttämisen muotoja.

Nämä juurisyyt eivät kuitenkaan ole yksinkertaisia. Lasten ja nuorten tasapainoinen kehitys voi vaarantua monista syistä. Perhe, ystävät ja lähiympäristö voivat kaikkia omalta osaltaan ohjata alaikäisen huonolle polulle. Viime aikoina on puhuttu myös väkivallan viihteellistymisestä esimerkiksi videopelien, elokuvien ja television muodossa. Kuitenkaan viihdeteollisuus ei ole ainoa selittävä tekijä väkivaltaisuudelle, eikä syypää siksi löydy peleistä. Suurimmalle osalle meistä on selvää lapsesta lähtien, että elämä ei toimi pelin säännöillä. Olennaista onkin kysyä, miksi toiset pystyvät ymmärtämään väkivallan vakavuuden, kun taas toiset eivät?

Mielenterveysongelmien, perheen sisäisten ongelmien ja alaikäisen kehityksen kannalta haitallisten kokemusten merkitys lienee viihdeteollisuutta suurempi. Tutkimusten mukaan Suomessa rikokset ja sosiaaliset ongelmat kasautuvat hyvin pienelle ryhmälle ja edellä mainitut juurisyyt esiintyvät usein yhdessä. Näihin sosiaalisiin ongelmiin puuttuminen on avain väkivaltaisen käyttäytymisen ennaltaehkäisyyn.

Parasta väkivallan ja häiriökäyttäytymisen ennaltaehkäisyä on lasten ja nuorten mielenterveyspalveluista sekä tukiverkostosta huolehtiminen. Jos nämä asiat eivät ole kunnossa ja palvelut eivät tavoita, riskinä on ongelmien kärjistyminen, joka voi ilmetä vaikkapa väkivaltaisina tekoina. Toivottavasti Imatraa järkyttäneet tapahtumat johtavat laajempaan keskusteluun siitä, miten lasten ja nuorten hyvinvoinnista huolehdimme.

Kommentit

Jätä kommentti