Kiusaamisen ehkäiseminen ja sen syihin puuttuminen lähtee liikkeelle aikuisista

Mielipidekirjoitus julkaistu Uutisvuoksessa 31.1.2021.

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi 14 keinon toimenpideohjelman, jossa esitetään konkreettisia työkaluja kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisemiseksi kouluissa ja oppilaitoksissa. Toimenpideohjelma pitää sisällään toimia, joilla kiinnitetään huomiota mm. tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehitykseen jo varhaiskasvatuksesta alkaen, sekä jalkautetaan nuorisotyön toimintamalleja ja ankkuritoimintaa vahvemmin kouluihin.

Toimenpideohjelma huomioi myös alueiden omat hyviksi havaitut toimintamallit. Imatralla ja Etelä-Karjalassa on käytössä kiusaamiseen puuttumisen toimintamalli. Siinä keskeistä on, että teoista puhutaan niiden oikeilla nimillä ja niihin myös puututaan riittävällä vakavuudella. Kiusaaminen saattaa usein olla vaikeasti määriteltävä ilmaisu, joka ei kerro yksittäisen teon vakavuutta. Kenenkään pahoinpitely ei voi lieventyä kiusaamiseksi vain sen takia, että se tapahtuu kouluaikana.

On tärkeää, että kouluissa on valmiudet käsitellä haastavia tilanteita. Koulun tehtävä on suojella oppilaitaan väkivallalta ja muilta uhilta, jotka vaarantavat heidän hyvinvointinsa. Siksi ohjelmassa kiinnitetään huomiota mm. henkilöstön koulutukseen, jolla ehkäistään kiusaamista ja edistetään siihen puuttumista.

Lisäksi oppilaiden oikeudellista asemaa ja koulun henkilöstön puuttumiskeinoja vahvistetaan siten, että jatkossa olisi mahdollista evätä oppilaalta osallistuminen opetustyöhön, mikäli muiden turvallinen oppimisympäristö vaarantuu. Tämä vaatii lainsäädännöllistä muutosta, jonka valmistelut on nyt käynnistetty.

Kiusaamisen ehkäiseminen ja sen juurisyihin puuttuminen lähtee ennen kaikkea meistä aikuisista liikkeelle. Tuetaan siis kukin osaltamme työtä kiusaamista vastaan omalla esimerkillämme ja kunnioitetaan toisiamme.

Niina Malm

kansanedustaja (sd.)

kuntavaaliehdokas

Imatra

Kommentit

Jätä kommentti