Lapsilla on oikeus turvallisuuteen

Tällä viikolla vietetään Lapsen oikeuksien viikkoa. Viikon toteuttaa Kansallinen lapsen oikeuksien viestintäverkosto johon kuuluvat mm. Suomen Unicef, Plan Suomi ja Lastensuojelun Keskusliitto joka myös koordinoi viestintäverkostoa.

Tänä vuonna viikon teemana on oikeus turvallisuuteen.

#MunTurvallisuus #SunTurvallisuus -kampanja haastaa jokaisen pohtimaan kaikkea sitä, mikä tuo turvaa lapsille, nuorille ja meille itsellemme sekä sitä, miten voimme omalla toiminnallamme luoda turvallisuutta ympärillemme. Oikeus turvallisuuteen koskee meitä kaikkia.

Pandemia, sota ja ilmastokriisi ovat lasten ja nuorten turvallisuuden tunnetta murentavia ilmiöitä. Maailman ollessa jatkuvassa murroksessa on tärkeää kuunnella lasten ja nuorten omia näkemyksiä sekä kokemuksia turvallisuudesta.

Vaikka Suomessa lasten ja nuoren turvallisuus on monessa mielessä parantunut viime vuosikymmeninä, on ongelmia edelleen. Lasten ja nuorten välinen väkivalta on puhuttanut erityisesti viime aikoina. Nuoret itse ovat nostaneet esille kiusaamiseen puuttumisen sekä toiveensa nuorten mielenterveyden tukemisesta. Kouluterveyskyselyn (2021) perusteella erityisesti tyttöjen kokemukset seksuaalisesta häirinnästä ovat lisääntyneet merkittävästi.

Valitettavasti kaikilla suomalaisilla lapsilla ei ole turvallista kotona tai turvallisia aikuisia läsnä elämässä. Hallitus on aloittanut lastensuojelun kokonaisuudistuksen, jonka tavoitteena on turvata nykyistä paremmin lasten oikeus tasapainoiseen kehitykseen ja erityiseen suojeluun. THL on vuodesta 2016 lähtien jalkauttanut ympäri Suomea systeemisen lastensuojelun mallia. Sen perusidea on saattaa eri ammattialojen ihmiset yhteen sen sijaan, että lapsen asioita hoitaisi lastensuojelun työntekijä yksinään. Mukana voi olla perheterapeutti, sosiaalityöntekijät ja perhetyöntekijöitä, psykologi, perheenjäseniä, opettaja tai joku muu lapselle tärkeä ihminen. Lapsen elämän haasteita tulee ratkoa turvallisten aikuisten kanssa, yhteisvoimin. Lapsi ei saa jäädä oman onnensa nojaan tai tipahtaa byrokratian rattaisiin.

Lapsille turvallisuus rakentuu turvallisten ihmisten lisäksi turvallisesta arjesta. Harrastuksilla on suuri merkitys lasten kasvulle ja kehitykselle. Joidenkin harrastusten hinnat huitelevat kuitenkin jo pilvissä, eikä kaikilla perheillä ole aikataulullisista tai taloudellisista syistä mahdollista laittaa lastansa harrastuksen pariin. Harrastamisen Suomen mallin eli toisin sanoen harrastustakuun tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa sekä maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Jokaisella lapsella on oltava oikeus ainakin yhteen ohjattuun harrastukseen. Ilmaisilla harrastuksilla on valtava merkitys lapselle perhetaustasta katsomatta, oli kyseessä vähävarainen tai maahanmuuttajataustainen lapsi. Keskenään lapset ovat vain lapsia, taustaan katsomatta.

#MunTurvallisuus #SunTurvallisuus #OikeusTurvallisuuteen

Kommentit

Jätä kommentti