Yrityskohtaisen TES-kierroksen hinta moninkertainen mekaanisen metsäteollisuuden yrityksille – voittaako kukaan?

Teollisuusliitto arvioi yrityskohtaisen TES-kierroksen kustannuksien olleen työnantajapuolelle mekaanisen metsäteollisuuden osalta useita kymmeniä miljoonia euroja aiempia kierroksia suuremmat. Aiemmin työehtosopimuksista neuvoteltiin Metsäteollisuus ry:n ja työntekijäliittojen välillä, nykyään yrityskohtaisesti.

Nykyinen järjestely ei palvele ketään. Yrityskohtainen neuvotteluprosessi maksaa kymmeniä miljoonia euroja enemmän yrityksille, kierrokset ovat pitkiä ja neuvotteluprosessi raskas. Siinä missä ennen käytiin yhdet neuvottelut työntekijä- ja työnantajapuolen välillä ja osapuolet panostivat niiden neuvottelujen onnistumiseen, nyt neuvotellaan pelkästään Teollisuusliiton toimesta yli 100 eri sopimusta. Jokainen neuvottelukierros vaatii juristeja, asianajotoimistoja, konsultteja ja asiantuntijoita sekä työntekijä- ja työnantajapuolelta paljon työtä. Pitkät ja vaivalloiset neuvottelukierrokset kiristävät ilmapiiriä ja aiheuttavat konflikteja työpaikoilla. Voittaako tässä kukaan?

Työntekijät ovat huolissaan omasta asemastaan tällaisessa neuvottelujärjestelmässä. Sopimusjärjestelmä on rikottu, ja yhteisiä pelisääntöjä tunnutaan haluavan entistä vähemmän. Järjestelyn myötä työntekijäliittojen järjestäytymisaste on vain kasvanut: Teollisuusliiton kohdalla jopa 15% prosentin verran. Työntekijät haluavat jatkossakin turvata oikeutensa liittojen kautta, sillä yksittäisen työntekijän on raskasta lähteä taistelemaan oikeuksistaan isoja yrityksiä vastaan.

TES-neuvotteluja on tehtävä toimivimmiksi, ei vähemmän toimiviksi. Meillä oli hieno ja toimiva neuvottelujärjestelmä suomalaisessa metsäteollisuudessa. Teollisuusliitto on esittänyt ratkaisuksi, että osapuolet neuvottelisivat yhden yrityskohtaisen sopimuksen, jota tarjottaisiin riittävän monelle yritykselle, ja sitä kautta saataisiin yleissitovuus takaisin. Toinen artikkelissa esitetty vaihtoehto on, että työntekijämäärältään suurin sopimus laskettaisiin yleissitovaksi.

Kaikkien osapuolten on yhdessä tehtävä töitä toimivan mallin löytämiseksi ja suomalaisten työmarkkinoiden tasapainottamiseksi.

Kommentit

Jätä kommentti